banner6

Recruitment

Jako IPPA se dlouhodobě zaměřujeme na kvalitní výběr kvalitních lidí a stále inovujeme metody výběru a diagnostiky kandidátů. Pod pojmem recruitment Vám nabízíme zajištění komplexního procesu náboru od negociace s hiring managerem a tvorby job description na základě profesiogramu, přes selekci CV, prescreening, behaviorálně zaměřený pohovor a psychologický assessment až k prezentaci nejlepších kandidátů.

When I find an employee who turns out to be wrong for a job, I feel it is my fault because I made the decision to hire him.

(A. Morita)