banner6

Recruitment

Jako IPPA se dlouhodobě zaměřujeme na kvalitní výběr kvalitních lidí a stále inovujeme metody výběru a diagnostiky kandidátů. Pod pojmem recruitment Vám nabízíme zajištění komplexního procesu náboru od negociace s hiring managerem a tvorby job description na základě profesiogramu, přes selekci CV, prescreening, behaviorálně zaměřený pohovor a psychologický assessment až k prezentaci nejlepších kandidátů.

When I find an employee who turns out to be wrong for a job, I feel it is my fault because I made the decision to hire him.

(A. Morita)

Assessment centrum

IPPA chápe Assessment Centrum jako komplexní výběrový nástroj zajišťující kvalitativně nejvyšší preselekci kandidátů. Naše AC je odborně psychologická analýza těch nejlepších kandidátů se schopností predikovat jejich úspěch v podmínkách Vaší společnosti. Nabízíme vlastní inovativní metodiku relevantního posuzování a výběru, kterou vždy individualizujeme dle Vašich konkrétních potřeb a kritérií.

People are not your most important asset. The right people are.

(J. Collins)

Executive Search / Headhunting

IPPA staví na své síti profesionálních kontaktů, kterou buduje již více jak 20 let. Proto jsme schopni Vám vyhledat kandidáty splňující Vaše kritéria a zastoupit Vás v anonymním vyjednávání o jejich přestupu k Vám. Mimo jiné využíváme vlastní databázi a umíme přesvědčit ty nejlepší.