Školení – trénink – rozvoj soft skills

IPPA ve svých rozvojových programech tzv. měkkých kompetencí a dovedností nabízí moduly, které mají ambice Vás významně obohatit a inspirovat a probudit ve Vás chuť na sobě dále pracovat. Naše programy jsou charakteristické vlastním metodickým uchopením témat. Zvláštní zřetel věnujeme mj. těmto tématům:

 • Řešení konfliktů
 • Řešení problémů
 • Leadership
 • Vedení lidí
 • Time management
 • Komunikační dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Vedení obtížných pohovorů
 • Dovednosti jednat a vyjednávat
 • Hodnocení a vedení hodnotícího pohovoru
 • Prodejní a obchodní kompetence
 • Personální pohovory

Osobnostní rozvoj / Koučování

Jako IPPA vnímáme v oblasti osobnostního rozvoje naši užitečnost v tom, že jednotlivcům i týmům pomáháme nalézt efektivní cestu k zrcadlu a k pohledu do něj formou specifických programů, jež směřují k identifikaci potenciálu vlastní osobnosti a k identifikaci možností jeho dalšího rozvoje s ohledem na požadavky a podmínky jeho uplatnění v konkrétní praxi. Jde např. o následující témata:

 • Self management
 • Zvyšování odolnosti vůči stresu a zátěži
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Výcvik vůle
 • Prokrastinace
 • Work-life balance

Koučování – individuální

IPPA nabízí individuální doprovod klienta při hledání jeho vize, definování jeho potenciálu a potřeb jeho rozvoje a růstu. Nabízí pomoc na cestě k jeho cíli při zvládání překážek vnitřních i vnějších, jež se před ním objevují.

Koučování – skupinové

IPPA ve své praxi chápe a realizuje program skupinového koučování jako intenzívní intervenční program, který na rozdíl od standardních tréninků a vzdělávacích programů je více zaměřen na individuální a současně skupinovou intenzívní práci s účastníky programu koučování, vychází z jejich individuální osobní situace, osobnostního profilu a individuálních potřeb ve vztahu k jejich roli a úkolům na pracovišti. Součástí skupinového koučování je metoda „Training on the job“

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.

(A. Einstein)

Development centrum

IPPA se věnuje rozvoji Vašeho potenciálu také formou klasických DC, pod kterými rozumíme jednak komplexní analýzu rozvojových potřeb jedince i Vašeho týmu, jednak práci na zlepšení daných kompetencí, např. formou sebezkušenostních cvičení.

Když dáte člověku rybu, nakrmíte ho pro tento den; když ho naučíte ryby chytat, nasytíte ho na celý život.

Čínské přísloví

Teambuilding

IPPA nevnímá teambuilding jako prvoplánové „strávení společného času“, nýbrž jako zážitkový pobyt pro Váš tým mimo pracoviště, který pomůže při hledání společného ducha, jednotné vize a podpoří mezilidské stmelení. V nabídce máme různé varianty a možnosti outdoor aktivit, sebezkušenostních hraničních zážitků a skupinových her. Tím pozitivně podporujeme vzájemné vztahy a efektivní spolupráci mezi členy Vašeho týmu.