Teambuilding

IPPA nevnímá teambuilding jako prvoplánové „strávení společného času“, nýbrž jako zážitkový pobyt pro Váš tým mimo pracoviště, který pomůže při hledání společného ducha, jednotné vize a podpoří mezilidské stmelení. V nabídce máme různé varianty a možnosti outdoor aktivit, sebezkušenostních hraničních zážitků a skupinových her. Tím pozitivně podporujeme vzájemné vztahy a efektivní spolupráci mezi členy Vašeho týmu.