Koučování – skupinové

IPPA ve své praxi chápe a realizuje program skupinového koučování jako intenzívní intervenční program, který na rozdíl od standardních tréninků a vzdělávacích programů je více zaměřen na individuální a současně skupinovou intenzívní práci s účastníky programu koučování, vychází z jejich individuální osobní situace, osobnostního profilu a individuálních potřeb ve vztahu k jejich roli a úkolům na pracovišti. Součástí skupinového koučování je metoda „Training on the job“

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.

(A. Einstein)