Development centrum

IPPA se věnuje rozvoji Vašeho potenciálu také formou klasických DC, pod kterými rozumíme jednak komplexní analýzu rozvojových potřeb jedince i Vašeho týmu, jednak práci na zlepšení daných kompetencí, např. formou sebezkušenostních cvičení.

Když dáte člověku rybu, nakrmíte ho pro tento den; když ho naučíte ryby chytat, nasytíte ho na celý život.

Čínské přísloví