banner6

Týmová diagnostika – Sociálně psychologická analýza klimatu na pracovišti

IPPA analýzou sociálního prostředí, diagnostikou týmového sociálního klimatu a interní komunikace a hledáním možností zlepšení nabízí klíčové efektivní nástroje, které můžete použít pro akceleraci Vašeho růstu. Aktivně pracujeme s jednotlivci i se skupinami na jejich rozvoji a zvyšování efektivity jejich spolupráce.

When employees are happy, they are your very best ambassadors.

(J. Sinegal)