banner6

Sociální a personální audit – optimalizace personální struktury.

IPPA identifikuje současný stav personální struktury na pracovišti a navrhuje opatření, jež tento stav vzhledem k realizovaným činnostem optimalizují. Jde zejména o restrukturalizaci delegovaných úkolů, eliminaci nadbytečných či dublovaných činností včetně návrhů na personální změny a opatření s cílem posílit efektivitu činností na pracovišti – organizační jednotky i celé firmy.

Action is the foundational key to all success.

(P. Picasso)