banner6

Outplacement

Pod pojmem Outplacement rozumíme v IPPA podporu procesu rozvazování spolupráce formou win-win. Každá ze stran procesu má možnost této situace využít pro svůj růst. Nejde jen o psychologickou, poradenskou a personalistickou podporu Vašim odcházejícím zaměstnancům. Individualizujeme programy dle potřeb dané situace, forma podpory může variovat od adaptačního poradenství a krizové intervence až po kariérní poradenství, korekci CV, support při hledání nového uplatnění, nácvik pohovoru, školení měkkých dovedností a rozvoj vlastního potenciálu formou koučování. V našem pojetí Outplacementu pracujeme s oběma stranami a hledáme spolu s nimi optimální řešení. V neposlední řadě pomáháme mediovat a regulovat mnohdy obtížný proces na mezilidské úrovni.

When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.

(V. E. Frankl)

Outplacement emergency

Outplacement Emergency je program, který IPPA nabízí jako akutní řešení nevyhovující personální situace ve Vaší společnosti. Jsme připraveni společně s Vámi situaci okamžitě řešit, včetně souběžného hledání nového pracovníka. Cílem OE intervence je rychlé uklidnění situace a nalezení rovnováhy v destabilizujících okolnostech pro všechny zúčastněné. Často zde využíváme metod krizové intervence.

An abnormal reaction to an abnormal situation is normal behavior.

(V. E. Frankl)