banner6

Optimalizace interní a externí firemní komunikace

IPPA považuje efektivní komunikaci uvnitř firmy i navenek za jeden z klíčů k efektivitě celé firmy. Optimalizovat a zefektivnit komunikaci předpokládá:

a) stanovit efektivní a produktivní KOMUNIKAČNÍ KANÁLY

b) podpořit SROZUMITELNOST komunikace

c) stanovit odpovídající ROZSAH komunikace

d) dbát na VÝSTIŽNOST a významovou přesnost komunikace

e) stanovit vhodnou FORMU komunikace

f) znát POTŘEBY příjemce vůči písemné komunikaci

g) standardizovat VNĚJŠÍ PODOBU písemné komunikace

The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.

(G. B. Shaw)