banner6

Kariérní poradenství

IPPA se dlouhodobě zabývá odhalováním potenciálu, který je ukryt v každém člověku, a v definování vlastní osobní vize a kariérního směřování. Nabízíme analýzu potenciálu opřenou o psychodiagnostické postupy a zpracování osobního a profesního portfólia. Školení sebeprezentace a nácvik behaviorálního interview chápeme jako komplementární následný krok podpory Vašeho seberozvoje.

Success is a journey, not a destination.