banner6

Bilanční diagnostika

Jde o poradenský proces, který s využitím komplexních, odborných a diagnostických metod směřuje k identifikaci a optimálnímu využití potencionality člověka. Jde o poradenskou práci, při které psycholog vyškolený pro její realizaci společně s klientem usiluje o nalezení a doporučení cesty co nejvhodnějšího využití schopností, dovedností, zájmů a motivace klienta pro jeho optimální začlenění do pracovních aktivit. Podmínkou pro výkon této poradenské činnosti je naše členství v Asociaci bilanční diagnostiky, jež garantuje odbornou kvalitu realizátora poskytovaných poradenských služeb.

Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.

(A. Einstein)