banner6

Psychologické poradenství

Nejen v průběhu osobních a profesních krizí a náročných situací Vám IPPA nabízí odborný doprovod. Psychologickým poradenstvím rozumíme podporu a pomoc ke svépomoci, popř. nalezení východiska dalšího rozvoje na podkladu obtížných okolností a pozitivního a produktivního uchopení krize v rámci seberozvoje.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

(A. Einstein)